«For deg som vil utforske de store spørsmålene»

 

Hva er skepsisuka?

Som kristne ønsker vi med Skepsisuka å invitere folk til refleksjon omkring de store spørsmålene, med den skepsis de enn måtte ha. Vi vil sette Jesus på dagsorden på skolen eller studiestedet, i håp om at han skal bli trodd, elsket og etterfulgt. Ved å offentlig formidle evangeliet, skape debatter, gi rom for samtaler og diskusjoner med mer, skapes en arena for ærlige og nysgjerrige samtaler omkring tro.

 

Hvem arrangerer Skepsisuka?

Skepsisuker skjer i regi av lokallag på skoler og studiesteder. Vår visjon er å «gjøre Jesus kjent på alle skoler og studiesteder i Norge, så han blir trodd, elsket og etterfulgt».