Skepsisuka arrangeres av elever og studenter på sitt studiested. De siste årene har Trondheim, Oslo, Bergen og Volda hatt skepsisuker hvert år.

VIl du arrangere på ditt?