Ressurser til skepsisuka

For at Skepsisuka på deres skole skal bli så bra som mulig har vi laget ressurser for dere som hjelper dere å planlegge, reklamere og gjennomføre en så god uke som mulig!

Veritas Nord-Norge2.jpg

Planlegging

Mye av arbeidet til en god skepsisuke gjøres på forhånd gjennom god planlegging. Hva skal være tema? Hvem skal tale? Hvem ordner mat? Og hva med økonomi? Denne guiden hjelper dere til å ha oversikten!

til stand.JPG

Reklame

Få venner og medelever og studenter til å komme på arrangementene dere planlegger.

Her er plakater, flyers og materiell til facebook som dere kan bruke!

skepsis_ressursbilde.jpg

Gjennomføring

Guiden til Skepsisuka hjelper dere til å vite hva som skal gjøres når og hvorfor.

Hvordan kan vi best følge opp de som blir interessert i Jesus?